-
-
-
HISTÓRIA LIGNOTESTINGU

Prvá skúšobňa nábytku bola v Štátnom drevárskom výskumnom ústave, ako Štátna skúšobňa ŠS – 216.

1. 4. 1992- Rozhodnutím MLVH SR sa delimitovala ŠS 216 LIGNOTESTING na samostatnú štátnu príspevkovú organizáciu. Jej hlavným zameraním bolo skúšanie, schvaľovanie a certifikácia výrobkov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. 

15. 2. 1994– Rozhodnutím MH SR č. 15, bol doplnený názov štátnej príspevkovej organizácie na LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 113.

1. 6. 1999- Rozhodnutím MH SR č. 87/1999, bol zmenený názov štátnej príspevkovej organizácie na LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129. A bol rozšírený predmet činnosti o výskum a vývoj. 

12. 2. 2003- Rozhodnutím MH SR č. 7/2003, bola zrušená bez likvidácie štátna príspevková organizácia  LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129.

1. 3. 2003– Novým majiteľom LIGNOTESTING-u, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129, sa stal po privatizatizácii Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava.

 
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava dnes opäť tvorí s úsekom LIGNOTESTING – Skúšobným laboratóriom materiálov a produktov i úsekom Slovenským drevárskym výskumným ústavom komplexné služby pre drevársky, nábytkársky a papierenský priemysel. V oblasti výskumu, vývoja a skúšobníctva došlo k naplneniu poslania ústavu z roku 1947, kedy sa kládol základný kameň pre vybudovanie výskumného ústavu tohto typu na Slovensku.