-
-
-

 

Projekty podporené ŠF:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 2014

Zušľachťovanie výroby vlnitej lepenky a obalov z nej

ITMS kód 25110320077 (č. zmluvy KaHR-13SP-1201/0077/12)

Dátum ukončenia: 31.12.2015

KaHR-13SP-1201/0077/12

Ing. Gigac, PhD.

 

Projekt riešený pre spoločnosť Eco-Pack, a.s. v Prešove bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov podnikateľského prostredia (firma Eco-Pack a.s., Prešov) v rokoch 2014-2015.

 

Výstupy projektu na národnej úrovni:

Návrh nových bariérových prostriedkov a náterových zmesí so spojivom pre povrchové zušľachťovanie linerov a testlinerov