-
-
-

Zoznam zamestnancov VÚPC a.s.

 

  Meno      kl.   e-mail
Balberčák Jozef, Ing.   výskumný pracovník 0911728604   balbercak@vupc.sk
Baránková Martina   technický pracovník 0911728601   sekretariat@vupc.sk
BOHÁČEK Štefan,Ing.PhD.   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  0903715865   bohacek@vupc.sk
Bombilajová Kararína   technický pracovník 0911728611   bombilajova@vupc.sk
Cvičela Peter   technický pracovník 0911728616   cvicela@vupc.sk

Čermáková Mária

  výskumný pracovník 0911728607   cermakova@vupc.sk
Fišerová Mária, Ing.PhD.   riad. úseku výskumu vláknin 0911728603   fiserova@vupc.sk
Florek Stanislav Ing.     ekon. riaditeľ 0911728614   florek.sdvu@vupc.sk
Gállová Jozefína   technolog. laborat. vláknin 0911728615    
Gigac Juraj, Ing.PhD.   riad. úseku výskumu papiera 0911728602   gigac@vupc.sk
Chválová Jarmila   technický pracovník 0911728625    
Havlín David   technický pracovník 0911728624   havlin@vupc.sk
Ihnát Vladimír Ing. Phd.   výskumný pracovník 0911728622   ihnat@vupc.sk
Kolároci Viliam     technický pracovník 0911728616    
Kováč Maroš Ing.   technický pracovník 0911728620   kovac@vupc.sk
Krištofek Peter   technický pracovník 0911728616    
Kuňa Vladimír, Ing.   výskumný pracovník 0911728605   kuna@vupc.sk
Lubke Henrich Mgr.     výskumný pracovník 0911728623   lubke.sdvu@vupc.sk
Letko Michal Ing. Phd.   výskumný pracovník 0911728617   letko@vupc.sk
Mackovič Ján   technický pracovník 0911728616    
Maholányiová Marta Ing.     ved.chem.lab. 0911728625   maholanyiova@vupc.sk
Mikulasik Radoslav Phd.   výskumný pracovník 0911728623   mikulasik@vupc.sk
Michalic Milan Ing. Phd.   výskumný pracovník 0911728629   michalic@vupc.sk
Neuschlová Eva, Ing., CSc.   výskumný pracovník 0911728624   woodresearch.sdvu@vupc.sk
Opálená Elena, Ing.   vedúca centrálnych laboratorií 0911728615   opalena@vupc.sk
Pátková Zuzana   tecnický pracovník 0903648340    
Páteková Marta   technický pracovník 0911728613    
Pažitný Andrej Ing.   výskumný pracovník 0911728628   pazitny@vupc.sk
Rigáň Peter Ing.     riaditeľ ŠDVÚ 0911728614   riaditel.sdvu@vupc.sk
Russ Albert Mgr.   výskumný pracovník 0911728617   russ@vupc.sk
Miškeřík     správa budov 0911749309    
Szemesová Elena   technický pracovník 0911728601   szemesova@vupc.sk
Stankovská Monika Ing. Phd.   výskumný pracovník 0911728629   stankovska@vupc.sk
Šteller Štefan  doc.Ing.CSc.   výskumný pracovník 0911728624   woodresearch.sdvu@vupc.sk
Schwartz Jiří, Ing.   riaditeľ implementácie výsledkov výskumu 0907728607   schwartz@vupc.sk
Smolár Milan   výskumný pracovník 0911728614   smolar.sdvu@vupc.sk
Truben Gustáv Ing.   technický pracovník 0911728611   truben[@]vupc.sk
Vojta Alois Ing.   výskumný pracovník 0911728614   vojta.sdvu@vupc.sk
Vrbová Zdenka, Ing.   riaditeľka finančného odd. 0911728611   vrbova@vupc.sk
Wiech Zdenek   manažér kval. 0911728609   sekretariat.lti@vupc.sk
Zuzánková Alena, Ing.   ved. VTEI a ústav. knižnice 0911728607   zuzankova@vupc.sk