-
-
-

Zoznam zamestnancov VÚPC a.s.

 

  Meno       e-mail
Balberčák Jozef, Ing.   výskumný pracovník   balbercak@vupc.sk
Baránková Martina   technický pracovník   sekretariat@vupc.sk
BOHÁČEK Štefan,Ing.PhD.   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, vedecko-výskumný pracovník   bohacek@vupc.sk
Bombilajová Kararína   technický pracovník   bombilajova@vupc.sk
Cvičela Peter   technický pracovník   cvicela@vupc.sk

Čermáková Mária

  výskumný pracovník   cermakova@vupc.sk
Fišerová Mária, Ing.PhD.   riad. úseku výskumu vláknin, vedecko-výskumný pracovník   fiserova@vupc.sk
Florek Stanislav Ing.     ekon. riaditeľ   florek.sdvu@vupc.sk
Gállová Jozefína   technolog. laborat. vláknin    
Gigac Juraj, Ing.PhD.   riad. úseku výskumu papiera, vedecko-výskumný pracovník   gigac@vupc.sk
Chválová Jarmila   technický pracovník    
Havlín David   technický pracovník   havlin@vupc.sk
Ihnát Vladimír Ing. PhD.   vedecko-výskumný pracovník   ihnat@vupc.sk
Kolároci Viliam     technický pracovník    
Kováč Maroš Ing.   technický pracovník   kovac@vupc.sk
Krištofek Peter   technický pracovník    
Kuňa Vladimír, Ing.   výskumný pracovník   kuna@vupc.sk
Lubke Henrich Mgr.     výskumný pracovník   lubke.sdvu@vupc.sk
Letko Michal Ing. PhD.   vedecko-výskumný pracovník   letko@vupc.sk
Mackovič Ján   technický pracovník    
Maholányiová Marta Ing.     ved.chem.lab.   maholanyiova@vupc.sk
Halaj Michal, Ing., PhD.   vedecko-výskumný pracovník   halaj@vupc.sk
Michalic Milan Ing. PhD.   vedecko-výskumný pracovník   michalic@vupc.sk
Neuschlová Eva, Ing., CSc.   vedecko-výskumný pracovník   woodresearch.sdvu@vupc.sk
Opálená Elena, Ing.   vedúca centrálnych laboratorií   opalena@vupc.sk
Pátková Zuzana   tecnický pracovník    
Páteková Marta   technický pracovník    
Pažitný Andrej Ing.   výskumný pracovník   pazitny@vupc.sk
Rigáň Peter Ing.     riaditeľ ŠDVÚ   riaditel.sdvu@vupc.sk
Russ Albert Mgr.   výskumný pracovník   russ@vupc.sk
Miškeřík     správa budov    
Szemesová Elena   technický pracovník   szemesova@vupc.sk
Stankovská Monika Ing. PhD.   vedecko-výskumný pracovník   stankovska@vupc.sk
Šteller Štefan  doc.Ing.CSc.   vedecko-výskumný pracovník   woodresearch.sdvu@vupc.sk
Schwartz Jiří, Ing.   riaditeľ implementácie výsledkov výskumu   schwartz@vupc.sk
Smolár Milan, Ing.   výskumný pracovník   smolar.sdvu@vupc.sk
Truben Gustáv Ing.   technický pracovník   truben[@]vupc.sk
Vojta Alois Ing.   výskumný pracovník   vojta.sdvu@vupc.sk
Vrbová Zdenka, Ing.   výskumný pracovník   vrbova@vupc.sk
Wiech Zdenek   manažér kval.   sekretariat.lti@vupc.sk
Zuzánková Alena, Ing.   ved. VTEI a ústav. knižnice, výskumný pracovník   zuzankova@vupc.sk