-
-
-

Súhrnná správa o zákazkach na portáli VÚPC podľa podľa §91 ods.1 

za rok 2014

 

dátum

predmet zákazky

hodnota zákazky bez DPH

úspešný uchádzač

2014/6/18

Prístroj HPLC prístroj na stanovenie monosacharidov vo vodných roztokoch po hydrolýze lignocelulózových materiálov

19 900 EUR

Chromservis-SK s.r.o., Nobelova 34, Bratislava

2014/6/26

Inkubátorová trepačka ES-20/60

2434
EUR

Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
Bratislava

2014/11/21

Laboratórny reaktor (vysokotlakový autoklav s miešaním a príslušenstvom)

15130 EUR

INTERTEC s.r.o., Hronská 6, Šalková