-
-
-

Grafické laboratórium:

Charakterizácia vzťahu papiera a tlačovej farby

pomocou

  1. laboratórneho potlačovacieho stroja Prüfbau a analýzami parametrov prenosovej krivky (limitná a optimálna hodnota optickej hustoty a strmosť krivky)
  2. prerážania a zasychania tlačovej farby
  3. povrchovej pevnosti za sucha a za mokra
  4. testu stability medzi papierom a tlačovou farbou - P&I Stability Test

pomocou analýz

  1. distribúcie veľkosti pórov na prístroji ADP
  2. uhla zmáčania a odporu voči zmáčaniu plošných materiálov kvapalinou
  3. pre hodnotenie kvality tlačovej farby, natieraných bezdrevných, LWC a ULWC papierov, nenatieraných bezdrevných, novinových a SC papierov a natieranej skladačkovej lepenky pre aplikáciu vo viacfarebnom ofsetovom tlačovom procese
  4. umožňuje optimalizovať povrchové zušľachťovanie papiera, kvalitu podložky, zloženie náterovej pasty, vhodný výber plnív, pojív a pigmentov, proces sušenia a hladenia papiera a lepenky
  5. VÚPC má databázu potlačiteľnosti okolo 250 rôznych hodnotených papierov a lepeniek.

Obrazová analýza povrchu a tlače papierov

  1. hodnotenie značkovania povrchu papiera, mottling tlače a kvalitu tlačového bodu.

Hodnotenie formácie papiera

vizuálnou metódou indexom párového porovnávania-PVI (Paarvergleich Index) objektívnou metódou OKO-systém na prístroji ELREPHOMAT DFC 5
· pomocou ktorých môžeme optimalizovať tvorbu papiera v mokrejčasti PS a odstraňovať chyby v zanáške a príprave papieroviny.

Zodpovedný vedúci:

Ing. Juraj Gigac, PhD.

mobil: +421 911 728 602

e-mail: gigac@vupc.sk

 

Hodnotenie kvality tlače pomocou mikroskopu

 

Meranie potlačitelnosti papiera

 

Optický tenziometer

 

 

Zariadenie na natieranie papiera