-
-
-

 


   

 

Predseda predstavenstva & Generálny riaditeľ

Ing.Štefan Boháček, PhD.

 

   
             

Úsek výskumu vláknin

     

 

Úsek výskumu papiera

 

 

Útvar vedecko-technických a ekonomických informácií
Vedúca:
Ing. Alena Zuzánková

 

Výroba, vývoj
Vedúci:
Ing. Jiří Schwartz

 
 

Sekcia konverzie výrobných technológií

 

Laboratóriá VÚPC, skúšobníctvo
Vedúca:
Ing.Elena Opálená

 
 

Sekcia chémie a technológie
predspracovania a hydrolýzy
lignocelulózových materiálov

 

Sekcia výskumu a implementácie
technológie inteligentných obalov
na báze papiera a lepenky