-
-
-

VÝROBA PAPIERA A KARTÓNOV

  1. Výroba špeciálnych papierov;
  2. Stála ponuka špeciálnych papierov s vodoznakom;
  3. Výroba farebných papierov;
  4. Výroba špeciálnych farebných kartónov.

Výroba špeciálnych papierov

Špeciálne papiere vyrobené na univerzálnom papierenskom stroji VÚPC a.s. Bratislava sú istené proti falšovaniu

  1. pravým vodoznakom podľa vlastného návrhu objednávateľa;
  2. ochrannými farebnými vláknami;
  3. ochrannými vláknami viditeľnými iba pod UV svetlom

     

Bankové domy, poisťovne, finančné skupiny, fondy, orgány a úrady štátnej správy, školy, školiace strediská a všetky spoločnosti využívajúce ceninové papiere (lístky na hromadnú dopravu, vstupenky, gastrolístky a pod.) majú možnosť využiť našu ponuku špeciálnych papierov vyrobených presne podľa želania zákazníka, zabezpečených proti falšovaniu. Tento produkt sa využíva nielen pri tlači cenných papierov, akcií, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, šekov, zmeniek, reprezentačných tlačovín, vysvedčení, zmlúv - teda pri akýchkoľvek úkonoch, kde tento papier potvrdzuje určité vlastníctvo, záväzok, či úhradu určitej finančnej čiastky - ale aj v prípade prezentácie ekonomickej sily spoločností formou využívania týchto špeciálnych papierov na bežnú obchodnú korešpondenciu.

Charakteristika

Motívy vodoznaku : Podľa želania zákazníka (názov firmy, skratky, logá a pod.)
Prídavné vlákna : Farebné, viditeľné voľným okom prípadne pod UV svetlom
Formáty :A4, A3, A3+, A2, A2+, Iné formáty príp. kotúče došírky papiera 45 cm
Ražba : Možnosť aplikácie ražby - imitácie kože
Gramáže :Od 60 do 120 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

Papiere sú vhodné na bežné techniky tlače, kopírovania a samozrejme prispôsobené na ručné písanie. Papiere sa balia po 300 ks v špeciálnych krabiciach z razeného kartóna, prípadne za príplatok po 5 až 50 ks podľa želania v špeciálnych reprezentačných obaloch farby papiera s ražbou - „imitácia kože“.

bohacek@vupc.sk

Stála ponuka špeciálnych papierov s vodoznakom.

V tejto časti nášho produktového radu ponúkame dva nové druhy papiera

A. Papier z recyklovaných vlákien - papier s pravým vodoznakom, ktorý plní ochranné funkcie. Vyrába sa v prevedení „imitácia ručného papiera“. Vodoznak v nasledovnom tvare

vyjadruje, že papier je vyrobený z recyklovaného papiera aže jeho používaním šetríme naše lesy a prírodu.
Papier sa vyrába v rôznych farebných odtieňoch predovšetkým v jemných pastelových farbách, a môže obsahovať špeciálne farebné vlákna alebo vlákna viditeľné pod UV svetlom, a to aj podľa želania zákazníka, pričom sa môže zaistiť výroba určitej farby a kombinácie farebných vlákien výlučne iba pre určitého konkrétneho zákazníka. Za tento úkon sa účtuje ochranný poplatok.

 

Charakteristika

Prídavné vlákna : Farebné, viditeľné voľným okom prípadne pod UV svetlom
Formáty :A4
Ražba : Imitácia ručného papiera
Gramáže :Od 80 do 120 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

V klasickom prevedení a v nechránených farebných kombináciách je stále k dispozícii na sklade.
Papiere sú vhodné na bežné techniky tlače, kopírovania a samozrejme prispôsobené na ručné písanie. Papiere sa balia po 300 ks v špeciálnych krabiciach z razeného kartóna, prípadne za príplatok po 5 až 50 ks podľa želania všpeciálnych reprezentačných obaloch farby papiera s ražbou - „imitácia kože“.

B. Papier z primárnych vlákien - papier s pravým vodoznakom, ktorý plní ochranné funkcie. Vyrába sa v prevedení „imitácia ručného papiera“. Vodoznak v tvare

vyjadruje,že papier je vyrobený z najkvalitnejších primárnych vlákien aže jeho používanie prispieva ku zvyšovaniu imidžu firmy.
Papier sa vyrába v rôznych farebných odtieňoch, predovšetkým v jemných pastelových farbách, a môže obsahovať špeciálne farebné vlákna alebo vlákna viditeľné pod UV svetlom, a to aj podľa želania zákazníka, pričom sa môže zaistiť výroba určitej farby a kombinácie farebných vlákien, výlučne iba pre určitého konkrétneho zákazníka. Za tento úkon sa účtuje ochranný poplatok.

 

Charakteristika

Prídavné vlákna : Farebné, viditeľné voľným okom prípadne pod UV svetlom
Formáty :A4
Ražba : Imitácia ručného papiera
Gramáže :Od 80 do 120 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

V klasickom prevedení a v nechránených farebných kombináciách je stále k dispozícii na sklade.
Papiere sú vhodné na bežné techniky tlače, kopírovania a samozrejme prispôsobené na ručné písanie. Papiere sa balia po 300 ks v špeciálnych krabiciach z razeného kartóna, prípadne za príplatok po 5 až 50 ks podľa želania všpeciálnych reprezentačných obaloch farby papiera s ražbou - „imitácia kože“.

bohacek@vupc.sk

Výroba farebných papierov

Farebný papier rozličnej plošnej hmotnosti od 60 do 120 g/m2, mnohých farieb a odtieňov vo formáte A4 je balený po 300 ks v krabiciach (jednofarebné, päť farieb alebo desať farieb v krabici) alebo po 50 ks v špeciálnych obaloch z razeného kartóna farby papiera.
Farebný papier môže byť s ražbou alebo bez ražby a je zaradený do sortimentu fine papers.

Charakteristika

Formáty :A4, A3, A3+, A2, A2+, Iné formáty príp. kotúče do šírky papiera 45 cm
Ražba : Možnosť aplikácie ražby - imitácie kože
Gramáže :Od 60 do 120 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

Farebné papiere sú stále k dispozícii na sklade. Papiere sú vhodné na bežné techniky tlače, kopírovania a samozrejme prispôsobené na ručné písanie.

bohacek@vupc.sk

Výroba špeciálnych farebných kartónov

 

Kartóny v plošných hmotnostiach od 120 do 300 g/m2, mnohých farieb a odtieňov, môžu byť v prevedení s ražbou alebo bez ražby a sú zaradené do sortimentu fine boards.

Formáty :A4, A3, A3+, A2, A2+, iné formáty príp. kotúče do šírky papiera 45 cm
Ražba : Možnosť aplikácie ražby - imitácie kože
Gramáže :Od 120 do 300 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

Farebné kartóny sú stále k dispozícii na sklade. Sú vhodné na bežné techniky tlače a na prípravu exkluzívnych obalov a krabíc.

 

Kontakt:

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk