-
-
-

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Dúbravská cesta 14

84104, Bratislava 4

Slovenská republika

tel.č.:   +421 911 728611

email: sekretariat@vupc.sk

Kontakty:

Adresa Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Internetová adresa www.vupc.sk

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Tel. : 0911728601
      E-mail : bohacek@vupc.sk

Výskum vláknin Tel. : 0911728603
E-mail : fiserova@vupc.sk
Výskum papiera Tel. : 0911728602
E-mail : gigac@vupc.sk
Výskum dreva Tel. : 0911728622
E-mail : info@vupc.sk

Meranie prietokov, optimalizácia procesov v podnikoch testovanie výr. technológie
 

Tel. : 0911728605
E-mail : balbercak@vupc.sk, kuna@vupc.sk

Skúšobňa papiera a papierenských výrobkov Tel. : 0911728625
E-mail : maholanyiova@vupc.sk
Skúšobňa nábytku

Tel. : 0911728609
E-mail : sekretariat.lti@vupc.sk

Laboratória

Tel. : 0911728615
E-mail : opalena@vupc.sk

Vedecko-technické a ekonomické informácie knižnica Tel. : 0911728607
E-mail : zuzankova@vupc.sk

Výroba špeciálnych papierov, kartónov a výrobkov z nich

Tel. : 0907728607
E-mail : schwartz@vupc.sk
Servis, predaj prístrojov a spotrebného materiálu

Tel. : 0907728607
E-mail : sekretariat.lti@vupc.sk

Kde nás nájdete:

 

 

Možnosti parkovania v priestoroch nášho nového sídla vo Westend Gate na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Parkovisko sa nachádza na -1. podzemnom podlaží. Treba oznámiť, že idete do VÚPC. Kolegovia Vám otvoria rampu. Parkovisko VÚPC sa nachádza na druhom konci parkoviska - čísla parkovacích miest sú 36-42. Na parkovisko sa dostanete podľa červenej čiary vyznačenej na pripojenom obrázku. Vstupná brána na parkovisko sa nachádza v treťom bloku (B3).

Najkratšiu pešiu trasu znázorňuje modrá čiara a vstup do budovy je medzi blokom B1 a B2, kde na recepcii treba si vyžiadať vstupnú kartu, na recepcii Vám vysvetlia, ako sa dostanete do bloku B3. Po prechode cez turnikety (po priložení kartičky k snímačom) sa výťahmi dostanete na 8. Poschodie. Vo výťahu tiež treba priložiť kartičku k snímaču a potom stlačiť tlačidlo na 8. poschodie.  Pri odchode Kartu treba vložiť do otvoru na turnikete - pustí Vás a kartu zhltne.
 
 
V prípade potreby – prosím volajte na mobil p. Bombilajovej: 0911728611