-
-
-

Laboratórium fyzikálnych a mechanických skúšok:

Činnosť laboratória je zameraná na určovanie vlastností buničiny, papiera a lepeniek a výrobkov z nich. Skúšky sú vykonávané podľa slovenských alebo medzinárodných noriem alebo podľa požiadaviek zákazníka.

Na základe dosahovaných výsledkov v rámci európskej konfederácie papierenského priemyslu (CEPI CTS – Confederation of European Paper Industries, Comparative Testing Service) má laboratórium označenie „Qualidfied laboratory“ – v rámci kruhových testov sú každoročne naše výsledky konfrontované so zahraničnými laboratóriami (napr. Pira-International – Anglicko, PTS – Nemecko,  Innventia AB – Švédsko, WUR – Holandsko).

Základný zoznam stanovovaných vlastností:

 1.        laboratórne mletie buničín, určovanie odvodňovacej schopnosti, príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie
 2.         plošná hmotnosť
 3.          hrúbka
 4.          ťahové vlastnosti (tržné zaťaženie, index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie)
 5.          tržné zaťaženie za sucha a za mokra pri nulovej a krátkej upínacej dĺžke, vyhodnotenie          pevnosti, dĺžky a väzbovosti vlákien
 6.          pevnosť v prietlaku
 7.          pevnosť v dotrhávaní (Elmendorf)
 8.          pevnosť v prieraze
 9.          pevnosť v tlaku na hranu (ECT)
 10.          pevnosť v tlaku s malou upínacou dĺžkou (SCT)
 11.          odolnosť proti ohnutiu (tenziometrická)
 12.          odolnosť proti plošnému zošúvereniu po laboratórnom zvlnení (CMT)
 13.          odolnosť proti plošnému zošúvereniu (FCT)
 14.          prstencová vzperová pevnosť (RCT)
 15.          priepustnosť pre vzduch Gurley
 16.          drsnosť/hladkosť (Print-surf, Bekk)
 17.          schopnosť absorpcie vody
 18.          absorpcia vody podľa Cobba
 19.          odolnosť proti tukom (KIT test)
 20.          povrchová pevnosť papiera, rýchlosť zasychania tlačovej farby, mottling podľa IGT
 21.          infračervený spektrofotometer, difúzna reflexia, ATR technika
 22.          kontaktný uhol zmáčania kvapalín, voľná povrchová energia - optický tenziometer
 23.          statický a dynamický koeficient trenia

 

Kontakt:       Ing. Maholányiová Marta

                       tel. č.  :    +421 (0)2 59418608

                       fax.     :    +421 (0)2 54776537

                       e-mail :     maholanyiova@vupc.sk

  

 

 

 

Prístroj na stanovenie ťahových vlastností

  

Pevnosť v tlaku s malou upínacou dĺžkou

    

 

Drsnosť (hladkosť) metódou Print-surf / Bekk

  

 

Meranie vnútornej väzbovej pevnosti

 

Meranie pevnosti v prietlaku

 Analýza dynamickej retencie vody

  

  

Digitálny rotačný viskozimeter

Zariadenie regulácie teploty k digitálnemu rotačnému viskozimetru

Meranie statického a dynamického koeficientu trenia

  

Miešadlo

  

Zariadenie na natieranie papiera

  

 

Meranie pevnosti v ťahu s malou upínacou dĺžkou

Meranie potlačitelnosti papiera

 

Merianie odolnosti proti ohnutiu

  

 

Laboratórny lis

Laboratórny lis

  

Priepustnosť pre vzduch - GURLEY

 

Prístroj na tlačové skúšky

  

Pevnosť v dotrhávaní

  

Laboratórne váhy