-
-
-

Charakterizácia mokrého pásu (nikdy nesušeného) papiera

pomocou
- merania iniciálnej pevnosti nesušeného papiera
- analýzy flokulačnej tendencie mletej a nemletej vlákniny
- merania distribúcie dĺžky vlákien mletej a nemletej vlákniny
- merania WRV hodnoty a stupňa mletia

čo umožňuje

Zodpovedný pracovník: Ing. Jiří Schwartz

Tel.: +421 7 59418 617
Fax.: +421 7 5477 6537

schwartz@vupc.sk

Hodnotenie práce lisovej časti PS

pomocou merania profilov vlhkosti lisových plstencov prístrojom SCANPRO

Zodpovedný pracovník: Ing. Jiří SchwartzTel.: +421 7 59418 617
Fax.: +421 7 5477 6537

Zodpovedný pracovník: Ing. Jiří Schwartz

Tel.: +421 7 59418 617
Fax.: +421 7 5477 6537

schwartz@vupc.sk

 

Merania iniciálnej pevnosti nesušeného papiera

 


Merania WRV hodnoty

 

 

Prístroj na stanovenie stupňa mletia podľa Schoppera-Rieglera

  

 

Merania distribúcie dĺžky vlákien mletej a nemletej vlákniny


 

Analýzy flokulačnej tendencie mletej a nemletej vlákniny