-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2015

Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva

APVV-0243-14

Ing. Henrich Lübke

 

Anotácia projektu:

Projekt rieši využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva v papierenskom a drevospracujúcom priemysle. Tieto materiály obsahujú chemickú záťaž a ich momentálna likvidácia sa rieši incineráciou (spaľovaním) za dodržania predpísaných podmienok. V súčasnosti neexistuje ucelená koncepcia na recykláciu tohto materiálu. Defibrácia drevných častíc aglomerovaných materiálov je jeden zo spôsobov recyklácie drevných výrobkov po skončení doby ich používania, ktorý presadzuje naša spoločnosť VÚPC, a.s. Bratislava. Výstupy projektu umožnia zvýšiť pridanú hodnotu  vstupného materiálu recykláciou drevnej hmoty, pričom sa redukujú vstupné náklady na prípravu vlákna a taktiež environmentálna záťaž z jeho prvotnej výroby.

Výstupy z projektu:

Ihnát, V., Lübke, H., Pažitný, A., Stankovská, M., Boháček, Š., Medo, P., Russ, A., 2016: "Spôsob výroby triesok a vlákniny z odpadových drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a z dosiek z orientovaných triesok", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50072 – 2016 (ÚPV SR, 28.10.2016).

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Boháček, Š., Stankovská, M., Kuňa, V., Lübke, H., 2017: "Spôsob výroby flutingu z polobuničiny získanej z odpadových drevotrieskových dosiek (DTD) a dosiek z orientovaných triesok (OSB)", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50075 – 2017 (ÚPV SR, 29.11.2017).

Lübke, H., Boháček, Š., Ihnát, V., 2018: Spôsob výroby drevotrieskových a drevovláknitých dosiek MDF studeným lisovaním. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50008-2018 (ÚPV SR, 14.02.2018).

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2017: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part I: Preparation and characterization of wood chips in term of their reuse. Wood Research 62(1):45-56.

pdf

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2018: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part II: Preparation and characterization of wood fiber in term of their reuse. Wood Research 63(3): 431-442.

pdf

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2017: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part I: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by a mildly alkaline sulphur-free cooking process. Wood Research 62(5):715-726 

pdf

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2018: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part II: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by alkaline cooking process. Wood Research 63(1):35-44

pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Lübke, H., Balberčák, J., Neuschlová, E., Medo, P., 2016: Štúdia realizovateľnosti prípravy vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3256-2016. 29 s.

pdf

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Lübke, H., Boháček, Š., Opálená, E., Medo, P., 2017: Využitie polochemickej buničiny z drevných odpadových aglomerovaných materiálov na výrobu flutingu. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3259-2017. 28 s.

pdf

Ihnát, V., Medo, P., Lübke, H., 2017: Integrácia výroby nízko pevnostných flutingov z odpadových aglomerovaných materiálov a jej analýza pomocou optimalizačných softvérov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3261-2017. 12 s.

pdf

Ihnát, V., Lübke, H., 2018: Technológia spracovania odpadových drevotrieskových dosiek  pre opätovné použitie vo výrobe DTD novou technológiou. Drevársky magazín. 19.ročník, číslo 10/2018 (v tlači)   preprint

Henrich Lubke - publikácie