-
-
-

Projekty realizované na základe schválených a poskytnutých stimulov na výskum a vývoj:

  1. Výskum technológie výroby papierových smart obalov
  2. Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. Projekt aplikovaného výskumu.
  3. Interakcie kvapalín s povrchom papiera. Projekt základného výskumu.
  4. Konverzia technológie výroby flutingu v Smurfit Kappa Štúrovo. Projekt aplikovaného výskumu.
  5. Zvýšenie úžitkovej hodnoty lepidiel a lepiacich zmesí pre drevopriemysel a celulózo-papierenský priemysel inkorporáciou nanočastíc. Štúdia technickej realizovateľnosti.

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2013

Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. Projekt aplikovaného výskumu

Dátum ukončenia: 30.10.2016

CD-2013-14486/39498:1-11

Ing. Gigac, PhD.

 

Russ, A.- Fišerová, M.- Letko, M.- Opálená, E. Effect of steam explosion temperature on wheat straw enzymatic hydrolysis. Wood Research. Vol. 61, no.1 (2016), 65-74. 

Brezániová, Z. - Fišerová, M. - Stankovská, M. - Gigac, J. - Opálená, E.- Puškelová, J. Effect of prehydrolysis on enzymatic hydrolysis of two-stage pretreated wheat straw. Wood Research. Vol. 61, no.5 (2016), 697-708.

Gigac, J.- Fišerová, M.- Stankovská, M.- Pažitný, A. Enzymatic hydrolysis of extruded wheat straw with addition of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Wood Research. Vol.62, no.6 (2017), 919-930.

Stankovská, M., Fišerová, M., M., Gigac, J., Pažitný, A. Effect of alkaline extrusion pretreatment of wheat straw on filtrate composition and enzymatic hydrolysis. Cellulose Chemistry and Technology Vol. 52, no. 10 (2018), p.815-822.

Dôležitosť výstupu v národnom kontexte: Príprava fermentačne nezávadného hydrolyzátu s vysokým výťažkom monosacharidov.

 

Prezentácia projektu (2009-2012)

 

 

 (C) 2019 VúPC, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovakia